Dag 8-11: Slappna av på Lomboks orörda stränder: -9.026153, 116.279297