Dag 1-4: Koppla av på Nusa Duas perfekta stränder: -8.806368, 115.268555