Genom att bekräfta din resa så godkänner du resevillkoren

Nedanstående villkor reglerar, tillsammans med informationen i avtalet, avtalsförhållandet mellan resenären och arrangören Baliexperten. I avtalet ingår också särskild information som skickats till resenären avseende ändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument. Villkoren följer bestämmelserna i Lagen om Paketresor. Observera att de villkor som skickas ut i samband med bokning är de villkor som gäller.

1. RESEGARANTI
Vid köp av paketresa gäller paketreselagen. Baliexperten ställer lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet. Denna garanti innebär bland annat att resenär har rätt till ersättning för inställd eller avbruten resa i den händelse att Baliexperten kommer på obestånd eller försätts i konkurs. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits. Ring Kammarkollegiet för mer information tel: 08 700 08 00.

2. MUNTLIGA LÖFTEN
Muntliga löften från Baliexpertens personal, ska begäras skriftligen för att kunna åberopas.

3. ADRESSÄNDRING
Resenären ska hålla Baliexperten underrättad om eventuell adressändring så att ändrade avgångstider och viktig information kan meddelas.

4. BOKNING
En bokning anses vara genomförd efter det att arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning. Efter bokningen är genomförd har resenären 7 dagar på sig innan anmälningsavgiften skall vara Baliexperten tillhanda. Vid utebliven anmälningsavgift makuleras bokningen. Efter det att anmälningsavgiften är betald blir bokningen också ett bindande avtal*. I samband med att bokningen har genomförts rekommenderas även att kunden bokar flygresan (i många fall görs då även betalningen för flygresan till flygbolaget).

4.1. Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 2500 kr per person. Denna summa dras sedan av från den slutgiltiga inbetalningen.

4.2. Bokning av flyg
Bokning och betalning av flyg görs genom flygbolaget. Baliexperten hjälper resenären att hitta relevant flyg och anvisar hur bokning och betalning av flygbiljetten görs. Därmed är det det aktuella flygbolagets egna villkor och förfaranden som gäller för resenärens flygresa och flygbiljett, och Baliexperten ansvarar ej för dessa.

5. BETALNING

5.1. Slutbetalning
Slutbetalning av resan skall vara Baliexperten tillhanda senast 45 dagar före avresa, och betalningen skall göras enligt de anvisningar som skickas till resenären efter att en bokning har upprättats. Sker anmälan senare än 45 dagar före avresa skall hela resans pris betalas inom 7 dagar.

5.2. Betalningsinformation
Betalningen genomförs via bankgiro och information om hur detta genomförs förmedlas till resenären vid bokning. Läs mer om betalningsförfarandet här.

5.3. Vid betalning från utlandet
Vid betalning från utlandet måste även IBAN och BIC-kod anges.
Iban: SE61 8000 0810 5992 4663 2823 BIC: SWEDSESS
Läs mer om betalningsförfarandet här.

6. AVBESTÄLLNINGSREGLER
6.1. Avbeställningskostnader för resenären
Vid avbeställning av resa utgår följande kostnader:

Avbeställning Kostnad Mer än 46 dagar till avresa Anmälningsavgiften 0 till 45 dagar före avresa Hela resans pris
I de fall där flygbiljetter redan är bokade och helt eller delvis betalda utgår ingen återbetalning i de fall då de inte är ombokningsbara alernativt avbeställningsbara.

6.2. Avbeställning av resan
Avbeställning skall göras omedelbart då hinder för resa uppkommer oavsett om avbeställningsförsäkring tecknats eller ej. Om avbeställning görs efter det färdhandlingar erhållits skall avbeställning i första hand göras på kontorstid till Baliexperten på tel: 031-7577730 eller till [email protected] Resehandlingarna skall omedelbart returneras till Baliexperten. Avbeställning som når Baliexperten efter resans avgång accepteras ej.

6.3. Avbeställningsförsäkring
Avbeställningsförsäkring ingår ej i resorna. Det är dock möjligt för resenären att teckna en extern avbeställningsförsäkring.

7. ÄNDRINGAR AV RESENÄREN
Varje ändring som resenären gör efter att anmälan blivit bindande och bekräftelse erhållits betraktas som en avbeställning och nybeställning. För detta debiteras en administrationskostnad om 300 kr, samt de kostnader som ändringen medför.

8. RÄTT NAMN PÅ BILJETTEN
Resenären är skyldig att uppge korrekt stavning av samtliga namn i sällskapet vid bokningstillfället. Med korrekt avses att stavningen är identisk med stavningen i resenärens pass. Ändring av namn på flygbiljetten efter bokningstillfället görs av resenären genom flygbolaget såvida flygbolaget erbjuder möjligheten. Ändring kan medföra kostnader, och resenären är själv skyldig till att informera sig om vilka möjligheter som finns samt de avgifter som tillkommer.

9. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET
Byte av resenär medför direkta kostnader där flygbolagens biljettregler är främsta orsaken. Samtliga kostnader för namnändring, ombokning eller andra administrativa åtgärder debiteras resenären till fullo.

10. BALIEXPERTENS RÄTT ATT ÄNDRA AVTALSVILLKOREN
På grund av resornas karaktär är det omöjligt att förutse det exakta förloppet. Ändrade tidtabeller, väder, vattenstånd, isförhållanden, politiska förhållanden etc. kan framtvinga förändringar av resplanen. Baliexperten har ambitionen att hitta likvärdig ersättning, vilket ibland kan vara omöjligt då flygbolagens tider/linjesträckningar och myndigheters beslut inte låter sig ändras samt att likvärdiga resealternativ saknas. Lika ofta kan t ex djurens vandringar eller årstidsväxlingar förskjutas. Resplanerna är därför alltid preliminära. Att resa på denna typ av resor innebär att acceptera omständigheter över vilka även den skickligaste researrangör inte kan råda över. I och med att anmälan skett accepterar resenären detta faktum. Baliexperten förbehåller sig rätten att företa ändringar av resorna gällande avtalsvillkor till resenärens nackdel.

11. ÄNDRING AV PRISET
Baliexperten har rätt att ändra resans pris om kostnadsförändringar skett mellan datum för bokning och datum för slutfakturering. Kostnadsförändring kan vara på grund av ändringar i växelkurser, transportkostnader, skatter, tullar eller andra avgifter. Prisändringen meddelas normalt innan slutbetalning ska ske, men kan i undantagsfall även tas ut senare, dock senast 20 dagar före avresa.

12. REKLAMATION
Kunden får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet underrättar Baliexperten om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet. Skriftlig reklamation ska inlämnas till Baliexperten inom 2 månader efter hemkomsten.

13. VACCINATIONER
Resenären ansvarar själv för att kontakta vaccinationscentral för att få korrekta rekommendationer för sin resa. Baliexperten hjälper dock gärna till att med att hänvisa resenären till passande kontaktperson.

14. PASS OCH VISUM
På samtliga destinationer utanför Norden krävs pass. Passet skall som regel vara giltigt minst 6 månader efter avresa. Resenären ansvarar själv för att visumansökningar samt passregler är korrekta för det aktuella land som ska besökas, detta då förändringar kan förekomma. Resenärer utan svenskt medborgarskap uppmanas att extra noga kontrollera visumkrav på både transitdestinationer som slutdestination.

15. RESEFÖRSÄKRING
Resenären är skyldig att ha fullgod sjuk- och olycksfallsförsäkring med evakueringsskydd för hela reseperioden. Det åligger resenären att säkerställa reseförsäkringens giltighet för de aktiviteter resenären ämnar utöva på resan som kan kräva extra försäkringsskydd (dykning, klättring, höghöjdsvandring etc.).

16. KONTROLL AV FÄRDHANDLINGAR
Resenären är skyldig att själv kontrollera bekräftelser och färdhandlingar så snart de erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Särskild vikt skall läggas vid kontroll av namn på flygbiljetter då dessa måste överensstämma helt med stavning i passet. De flesta flygbolag tillåter inte namnändringar eller ändring av felstavning. Det är resenärens ansvar att i samband med resans bekräftelse kontrollera stavningen (se även punkt 10).

17. DEL I DUBBELRUM/HYTT
Priserna är normalt beräknade som del i dubbelrum/hytt. För ensamresenär tillkommer normalt ett tillägg. Baliexperten är skyldig att meddela resenären om tillägget innan det att bokning sker.

18. FLYGTIDER
Baliexperten ansvarar ej för eventuella tidtabellsändringar. Tag för vana att alltid kontrollera med flygbolagen. Baliexperten ansvarar ej för eventuellt missat flyg orsakat av ändrad flygtidtabell.

19. RESORNAS KARAKTÄR
Flertalet av Baliexperten resor inkluderar en viss grad av aktiviteter som kan vara mer eller mindre fysiskt krävande. En del av dem ställer vissa krav på deltagarnas kondition. Det åligger resenären själv att välja en resa av sådan svårighetsgrad att han är övertygad om att han kan delta i resans alla moment. Deltagaren medverkar under eget ansvar och Baliexperten kan ej hållas ansvarigt för skador han eller hon ådrar sig under aktiviteterna.

20. HEMSIDOR
Baliexperten ansvarar inte för riktigheten i uppgifter lämnade på andra hemsidor än Baliexpertens egen. Det gäller även sidor länkade från Baliexpertens hemsida.

21. PERSONUPPGIFTER (PUL)
Baliexperten för register över de personuppgifter resenären lämnat i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna används för att Baliexperten ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot resenären. Nödvändiga uppgifter lämnas till Baliexpertens samarbetspartners, som rederier, hotell etc. Baliexperten använder även uppgifterna i registret för att kunna ge resenären information, erbjudanden och service rörande resan via e-post, telefon, sms och postala utskick. Baliexperten lämnar i övrigt inga personuppgifter till tredje part.

*För resor som bokas mindre än 45 dagar innan avresa utgår delbetalningen och avtalet blir bindande efter att båda parter skriftligen har bekräftat beställnignen och kunden har mottagit fakturan på det fulla beloppet.

Baliexperten Adress: Nordenskiöldsgatan 12, 413 09 Göteborg Tel: 031-7577730 E-post: [email protected], baliexperten.se

Baliexperten är en del av HMA Innovation AB Organisations nr: 556900-8682. VAT-nr: SE556900868201

Öppet för bokningar

Vi är glada att meddela att vi har öppnat upp för bokningar! Från mars 2021 är det nu fullt möjligt att resa till Bali utan krav på karantän. Eftersom ingen vet med säkerhet hur pandemin och eventuella reserestriktioner kommer utvecklas erbjuder vi våra resenärer full återbetalning fram till 45 dagar innan avresa så att ni ska känna er trygga. Varmt välkomna att kontakta oss för en skräddarsydd resa till Indonesien!

  Gratis offertförfrågan

  Vi återkommer med ett reseförslag till dig inom 24 timmar.
  Alla förfrågningar är helt kostnadsfria och utan förbindelse.
  Fyll i formuläret nedan, eller ring oss på 031-7577730.


  Vilken typ av resa är du intresserad av?

  Vänligen ange antal resenärer:

  Ungefärliga datum för din resa:

  Hur hittade ni oss?

  InternetRekommendationTidning/magasinÖvrigt

  Skriv bildens teckenkombination i det blanka fältet nedan.
  För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

  Jag tar gärna del av information och erbjudanden från Baliexperten framöver.

  [box]
  Bali Experten

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få erbjudanden och nyheter direkt till din e-post.
  Vi på Baliexperten gillar att förse våra kunder och besökare med spännande tävlingar, generöse erbjudanden och läsvärda nyheter. Med jämna mellanrum skickar vi ut denna information i vårt nyhetsbrev, allt för att ge Er förmånen av att bli först med att få reda på dessa spännande nyheter, då du får dem levererade direkt till din e-post. Tjänsten är helt gratis och du kan avbeställa prenumerationen när som helst.

  [wysija_form id=”5″][/box]